Małgorzata Lipska

 

Works

Articles
» חנוך לוין והתיאטרון הפולני ס.ט.ס.: מוטיב השתיקה בקברטים ספרותיים באמצע המאה ה-20 [Hanoch Levin and the Polish Theatre STS: The Motif of Silence in Literary Cabarets in the Mid-Twentieth Century], “Teatron – An Israeli Quarterly for Contemporary Theatre” no. 38/2015
» Poetyka kina niemego jako źródło inspiracji w twórczości Michaela Gurewicza na przykładzie spektaklu „Cel cholef” [Poetics of Silent Cinema as the Source of Inspiration in Michael Gurevitch’s Work on the Example of “Tzel Kholef”], in: Wojciech Świdziński, Mateusz Żurawski (ed.), Nieme kino i teatr XXI wieku: materiały z konferencji naukowej, The Aleksander Zelwerowicz Theatre Academy, Warsaw 2013
» ורליקובסקי בישראל [Warlikowski in Israel], “Teatron – An Israeli Quarterly for Contemporary Theatre” no. 31/2011
» Polak, Warlikowski [Warlikowski, a Pole], “Notatnik Teatralny” no. 62–63/2011
» Dybuki: Sezon jubileuszowy Habimy [The Dybbuks: The Anniversary Season of Habima], “Teatr” no. 9/2009

Literary and scientific translations
» Wojciech Konończuk, Doroteusz Fionik (eds.), Księga pamięci Żydów Bielska Podlaskiego [Memorial Book of Bielsk Podlaski], Bielsk Podlaski 2017 (cotranslation)
» Jehoszua Mosze Aaronson, Zwój domu niewoli [The Scroll of the House of Bondage], Konin 2016
» Monika Adamczyk-Garbowska, Andrzej Trzciński (eds.), Sefer Pruszków: Księga pamięci Pruszkowa, Nadarzyna i okolic [Sefer Pruszkow: Memorial Book of Pruszkow, Nadarzyn and Vicinity], Pruszków 2016 (cotranslation)
» Iris Parush, Narodowość, syjonizm i dyskurs teologiczny: Dawid Fryszman wobec Chaima Nachmana Bialika [Nationalism, Zionism and Theological Discourse: David Frishman’s Views on Hayim Nahman Bialik], “Studia Judaica” no. 1(35)/2015
» Daniel Reiser, Idea nieuświadomionego (the unconscious) a chasydyzm w Galicji i Polsce [The Idea of Unconscious and Hasidism in Galicia and Poland], “Cwiszn” no. 1–2/2014
» excerpts from testimonies of Holocaust survivors, in: Marek Bem, Sobibór Exodus 14 października 1943, Warsaw–Włodawa 2013
» excerpts from The Memorial Book of Bielsk Podlaski, “Bielski Hostineć” no. 2(46)/2012
» excerpts of Hebrew dialogues translation from the movie Sobibor, 14 octobre 1943 by C. Lanzmann, in: Marek Bem (ed.), Sobibór, Warsaw 2010
» excerpts of Hebrew dialogues translation from the movie Sobibor, 14 octobre 1943 by C. Lanzmann, in: Sobibór: Opór ofiar, “Kwartalnik Historyczny KARTA” no. 61/2009
» excerpts from lyrics translation of Angels (words and music: Robbie Williams, Guy Chambers), “The World of English” no. 6/2003

Theatre
» 11.12.2014 (première), Tel Aviv Museum of Art (Israel), Mother Courage Won’t Remain Silent: A Chorus for Wartime by Marta Górnicka – translation of performance libretto from Polish to Hebrew
» 13.04.2011 (première), Gesher Theatre in Tel Aviv (Israel), Yvonne, Princess of Burgundy by Witolda Gombrowicz – cooperation as a Polish-to-Hebrew translation consultant

 

Małgorzata Lipska